Skip to content

Różnorodność genetyczna i skuteczność ochronna szczepionki przeciwko malarii RTS, S / AS01 ad 5

7 miesięcy ago

277 words

Dane genetyczne falciparum analizowano od 1181 pacjentów otrzymujących szczepionkę RTS, S / AS01 i 909 osób otrzymujących szczepionkę kontrolną, u których potwierdzono pierwotny kliniczny punkt końcowy z malarią, a także od 284 pacjentów otrzymujących szczepionkę RTS, S / AS01 i 208 szczepionek kontrolnych biorcy, u których potwierdzono punkt końcowy pozytywności pasożytów. Rys. S3 i S4 w dodatkowym dodatku przedstawiają tę informację dla grupy dzieci z protokołem, które były w wieku od 6 do 12 tygodni, a rysunki od S5 do S8 w dodatkowym dodatku zawierają informacje o próbkach badanych dla obu punktów końcowych i kategorie wiekowe dla amplikonu powtórzonego NANP-NVDP. Złożoność infekcji
Rysunek 3. Rycina 3. Złożoność zakażeń i częstości występowania malarii 3D7 wśród dzieci w wieku od 5 do 17 miesięcy z pierwotnym klinicznym punktem końcowym malarii.Mianownik częstotliwości w panelach od B do D to liczba próbek reprezentujących pierwotną postać malarii. kliniczny punkt końcowy malarii, dla którego dostępne są dane sekwencyjne. Ag oznacza Agogo, Ba Bagamoyo, Kil Kilifi, Kin Kintampo, Kom Kombewa, Kor Korogwe, La Lambaréné, Li Lilongwe, Na Nanoro i Si Siaya.
Większość próbek od uczestników z pierwotną malarią kliniczną w obu kategoriach wiekowych (68% próbek od niemowląt w wieku od 6 do 12 tygodni i 65% próbek od dzieci w wieku od 5 do 17 miesięcy) miało złożone infekcje, określone jako założone przez dwie lub więcej różnych linii pasożytów. W starszej kategorii wieku rozkład złożoności infekcji został przesunięty w kierunku mniejszej liczby linii pasożytniczych u biorców szczepionek RTS, S / AS01 niż u biorców szczepionek kontrolnych (złożone infekcje w 61% w porównaniu z 71% próbek, P <0,001 przez Test Wald) (rysunek 3A), podczas gdy w młodszej kategorii wieku nie było dowodów na różny rozkład pomiędzy RTS, S / AS01 i grup kontrolnych (odpowiednio 67% i 70%, P = 0,43) (ryc. Dodatek dodatkowy). Ta obserwacja dla starszej kategorii wiekowej jest zgodna z ustaleniami w dwóch badaniach fazy 2 powiązanej szczepionki RTS, S / AS02, 31, 32 i było mniej pasujących do 3D7 haplotypów pełnego amplikonu w infekcjach o wysokim stopniu złożoności w RTS, S / Grupa zaszczepiona AS01 niż w grupie kontrolnej (ryc. S11 w dodatku uzupełniającym).
Profil zróżnicowania populacji
Poszukiwaliśmy efektu sita opartego na perfekcyjnym niedopasowaniu dopasowania 3D7 na C-końcu białka circumsporozoite w trzech skalach: haplotypu pełnego amplikonu (95 aminokwasów), czterech opisanych epitopów lub haplotypów klastrów polimorfizmu (10 do 17 aminokwasów za sztukę) i 25 indywidualnych pozycji polimorficznych. W kategorii dzieci w wieku od 5 do 17 miesięcy częstotliwość haplotypów z dokładnym dopasowaniem do szczepu szczepionkowego 3D7 we wszystkich pozycjach polimorficznych różniła się znacznie w badanych miejscach (Figura 3B). Ponadto występowała mniejsza częstość haplotypów zgodnych z 3D7 wśród biorców szczepionek RTS, S / AS01 niż u biorców szczepionek kontrolnych, zwłaszcza w miejscach geograficznych o częstotliwości co najmniej 5% pasujących do 3D7 haplotypów w grupie kontrolnej szczepionki . Podobne różnice były widoczne w odniesieniu do częstotliwości haplotypu epitopu (Figura 3C). Częstotliwość alleli odpowiadających szczepowi szczepionki 3D7 w poszczególnych pozycjach polimorficznych była zmienna (rysunek 3D)
[podobne: badanie optometryczne, terapia powięziowa, młody jęczmień sok ]

0 thoughts on “Różnorodność genetyczna i skuteczność ochronna szczepionki przeciwko malarii RTS, S / AS01 ad 5”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: najlepsze spalacze[…]

Powiązane tematy z artykułem: badanie optometryczne młody jęczmień sok terapia powięziowa