Skip to content

Nowotwory slinianek

4 miesiące ago

235 words

Nowotwory ślinianek. Wychodzą one przeważnie z ślinianki przyusznej. Naczyniak (haemangioma) ślinianki przyusznej bywa wrodzony. Jest to twór czerwono-siny, soczysty, zmniejszający się pod uciskiem. Chłoniak (lymphangioma) ma spoistość podobną do naczyniaka, lecz jest pokryty nie zmienioną skórą. Gruczolak (adenoma) i tłuszczak (lipoma) spotyka się w śliniance przyusznej bardzo rzadko. Guz mieszany ślinianki przyusznej (tumor mixtus glandulae parotidis). Spotyka się go najczęściej ze wszystkich innych nowotworów ślinianek. Z początku przedstawia się jako niewielki, gładki, ruchomy -guz. Niekiedy jednak wykazuje cechy guza złośliwego i szybko rośnie nacierając na sąsiednie tkanki. Staje się on wówczas nieruchomy i twardy. Wskutek ucisku na włókna nerwowe występują bóle, a niekiedy ulega porażeniu nerw twarzowy. W guzie mieszanym stwierdza się zarówno rozrost nabłonka gruczołowego, jak też tkanki łącznej. Prócz tego budowa guza wykazuje często tkankę chrzęstną i kostną. W związku z szybkim rozwojem guza tworzą się w nim cerbiele. Utkanie nowotworu usprawiedliwia zatem jego nazwę. Leczenie każdego guza mieszanego ze względu na możliwość przeistoczenia się go w nowotwór złośliwy polega na całkowitym jego usunięciu. Chętnie korzysta się w tym celu z noża diatermicznego. W przypadkach daleko posuniętych pozostaje napromienianie rentgenem lub radem. [hasła pokrewne: allegro wykrywacze metali, odwyk alkoholowy warszawa, dentysta w ciąży za darmo ]

0 thoughts on “Nowotwory slinianek”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usługi pogrzebowe warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: allegro wykrywacze metali dentysta w ciąży za darmo odwyk alkoholowy warszawa