Skip to content

NAJCZESTSZE PIERWOTNIAKI JELIOWE U CZLOWIEKA

7 miesięcy ago

202 words

NAJCZĘSTSZE PIERWOTNIAKI JELIOWE U CZŁOWIEKA Z pierwotniaków chorobo-twórczych w jelitach człowieka spotyka się najczęściej pełzaki, wiciowce i wymoczki. Pełzaki (Amoebae) Z pełzaków, znajdowanych w jelitach i w stolcach u ludzi, praktyczne znaczenie mają: 1) pełzak nieszkodliwy, zw. Entamoeba coli, oraz 2) pełzak wywołujący czerwonkę, zw. Entamoeba histolytica s. Entamoeba dysenteriae s. Entamoeba tetragena. Pełzaka chorobotwórczego spotyka się w postaci wegetatywnej, przedtorbielowej i torbielowej, zaś niechorobotwórczego – w postaci wegetatywnej i torbielowej. Postaci torbielowe są oporniejsze na wpływy szkodliwe. Postaci wegetatywne pełzaka chorobotwórczego są to twory, których wielkość waha się średnio od 20 do 50 mikronów, może jednak dochodzić do 85 mikronów. Ich protoplazma składa się z 2 warstw: zewnętrznej szklistej (ektoplasma) i wyraźnie od niej odcinającej się mętnej warstwy wewnętrznej (endopIasma). Warstwa wewnętrzna zawiera liczne ziarnka ,i wodniczki (vacuolae), a nadto często liczne krwinki czerwone, w przeciwieństwie do pełzaków nieszkodliwych, w protoplazmie których krwinki czerwone można znaleźć tylko wyjątkowo. Prócz tego, w warstwie wewnętrznej znajduje się okrągławe jądro, ostro ograniczone, widoczne na preparatach barwionych. [przypisy: opalanie natryskowe białystok, guz mieszany ślinianki, dyżury aptek września ]

0 thoughts on “NAJCZESTSZE PIERWOTNIAKI JELIOWE U CZLOWIEKA”

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek września guz mieszany ślinianki opalanie natryskowe białystok