Skip to content

Lew w naszej wiosce – nieobliczalna tragedia cholery w Afryce ad

7 miesięcy ago

643 words

Podróżni podróżujący do krajów, w których cholera jest endemiczna lub epidemia, mogą zakupić dodatkową ochronę poprzez szczepienia za ułamek swojej taryfy. W przypadku zarażenia osoby posiadające gotówkę lub kredyt mogą łatwo uzyskać skuteczne terapie, takie jak ORT i środki przeciwdrobnoustrojowe. W przeciwieństwie do ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej, ptasiej grypy i innych zagrożeń chorobami zakaźnymi, które niedawno pojawiły się, cholera jest łatwo uniknięta i łatwa w leczeniu. Niepowodzenie społeczności globalnej w zmobilizowaniu zasobów potrzebnych do zapobiegania i leczenia cholery wśród osób mniej szczęśliwych odzwierciedla nasz brak zaangażowania w sprawiedliwość i sprawiedliwość społeczną. Poprawa dostępu do bezpiecznej wody pitnej, odpowiednie warunki sanitarne i podstawowe usługi zdrowotne należą do podstawowych Milenijnych Celów Rozwoju uzgodnionych przez wszystkie państwa członkowskie ONZ.
Epidemia cholery oznacza zasadniczą porażkę rządów, a odważne i wizjonerskie przywództwo jest wymagane, jeśli mamy atakować jego podstawowe przyczyny. Takie przywództwo wykazano w innych kontekstach w Afryce. Na przykład prezydent Yoweri Museveni z Ugandy zaczął zmieniać publiczne podejście do wirusa niedoboru odporności u ludzi i odniósł sukces w zmniejszaniu częstości występowania AIDS w swoim kraju, częściowo poprzez ponowne opisanie choroby jako podobnej do jakiegokolwiek innego zagrożenia dla społeczności: Kiedy lew wchodzi do twojej wioski – powiedział – musisz głośno podnieść alarm.
Przypadki cholery i zgony w Zimbabwe (20 listopada 2008 r. – 12 lutego 2009 r.). Dane pochodzą z Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (ochaonline.un.org/zimbabwe).
Mapa epidemii Cholera w Afryce Subsaharyjskiej w 2008 r., Przedstawiająca liczby podejrzewanych przypadków w poszczególnych krajach. Dane pochodzą z ProMed (www.promedmail.org/pls/otn/f.p=2400:1000); dane dla niezacienionych krajów nie zostały zgłoszone.
Nadszedł czas, aby ponownie włączyć alarm. Zważywszy, że odnotowane przypadki śmiertelności cholery w innych częściach świata wynoszą obecnie znacznie poniżej 1%, wskaźniki przekraczające 5% nadal są często zgłaszane w wielu krajach afrykańskich.1 Według agencji ONZ skumulowany wskaźnik śmiertelności w epidemia cholery w Zimbabwe utrzymywała uporczywie ponad 4,7% do 12 lutego 2009 r., kiedy to upłynęło 5 miesięcy od wybuchu epidemii, odnotowano ponad 73 000 przypadków i 3500 zgonów (patrz wykres i pokaz slajdów). Epidemia w Zimbabwe nie wykazuje oznak zaniku i rozprzestrzeniła się na sąsiednią Afrykę Południową i Zambię, powodując tysiące dodatkowych przypadków. Niepowiązane epidemie w kilkunastu krajach w Afryce subsaharyjskiej w ciągu ostatniego roku spowodowały prawie 100 000 chorób i znacznie ponad 1000 zgonów (patrz mapa i interaktywna mapa w pokazie slajdów).
Podobnie jak wiele przypadków cholery odnotowanych w Afryce odzwierciedla brak dostępu do bezpiecznej wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych, wysoka śmiertelność wskazuje na brak dostępu do podstawowych usług i zaopatrzenia medycznego. Niepokojące spadki zostały udokumentowane w odsetku afrykańskich dzieci, które otrzymują ORT i kontynuowały karmienie piersią lub inne rodzaje karmienia w rutynowym postępowaniu z biegunkami.2 Większa dostępność i stosowanie ORT i skutecznych terapii wspomagających (takich jak doustny cynk, który zmniejsza czas trwania choroby i wydalanie stolca) może zapobiec wielu zgonom z powodu cholery i innych chorób biegunkowych w Afryce.3. Poza bezpośrednią groźbą śmierci leży zagrożenie cichego, długotrwałego efektu powtarzających się lub utrzymujących się biegunkowych chorób, które pogarszają fizyczne i poznawcze rozwój zubożałych dzieci, które mogą zostać pozbawione potencjału intelektualnego – do 10 punktów ilorazu inteligencji, według niektórych szacunków – z powodu braku bezpiecznej wody i warunków sanitarnych.
Chociaż oczywiste jest, że zasoby i wola polityczna muszą zostać zmobilizowane do wprowadzenia rewolucji sanitarnych i leczniczych w Afryce Subsaharyjskiej, wciąż pozostają kluczowe pytania dotyczące przewidywania cholery, zapobiegania i reagowania w Afryce
[patrz też: guz mieszany ślinianki, młody jęczmień sok, goodlookin allegro ]

0 thoughts on “Lew w naszej wiosce – nieobliczalna tragedia cholery w Afryce ad”

Powiązane tematy z artykułem: goodlookin allegro guz mieszany ślinianki młody jęczmień sok