Skip to content

Kompleksowa charakterystyka molekularna brodawkowego raka nerkowokomórkowego

7 miesięcy ago

458 words

Brodawczakowy rak nerkowokomórkowy, stanowiący od 15 do 20% raków nerkowokomórkowych, jest heterogenną chorobą, która składa się z różnych typów raka nerki, w tym nowotworów z indolentem, wieloogniskową prezentacją i pojedynczych guzów o agresywnym, wysoce letalnym fenotypie. Niewiele wiadomo na temat genetycznych podstaw sporadycznego brodawkowatego raka nerkowokomórkowego i nie istnieją skuteczne formy terapii w przypadku zaawansowanej choroby. Metody
Przeprowadziliśmy kompleksową charakterystykę molekularną 161 pierwotnych brodawkowatych raków nerkowokomórkowych, stosując sekwencjonowanie całych eksonów, analizę liczby kopii, matrycowe RNA i sekwencjonowanie mikroRNA, analizę metylacji DNA i analizę proteomiczną.
Wyniki
Raki brodawkowatego typu i typu 2 okazały się różnymi rodzajami raka nerki charakteryzującymi się specyficznymi zmianami genetycznymi, przy czym typ 2 został dalej podzielony na trzy osobne podgrupy na podstawie różnic molekularnych związanych z przeżyciem pacjenta. Nowotwory typu były związane ze zmianami MET, podczas gdy nowotwory typu 2 charakteryzowały się wyciszeniem CDKN2A, mutacjami SETD2, fuzjami TFE3 i zwiększoną ekspresją szlaku odpowiedzi antyoksydacyjnej NRF2 (ARE). Fenotyp fenotypu wyspy CpG (CIMP) obserwowano w odrębnej podgrupie brodawkowatych raków brodawkowatych typu 2, które charakteryzowały się słabym przeżyciem i mutacją genu kodującego fraaranową hydratazę (FH).
Wnioski
Wykazano, że rak brodawkowaty typu i typu 2 różni się klinicznie i biologicznie. Zmiany w szlaku MET były związane z typem 1, a aktywacja szlaku NRF2-ARE była związana z typem 2; Utrata CDKN2A i CIMP w typie 2 wykazywały słabe rokowanie. Ponadto, brodawkowaty rak nerki typu 2 składał się z co najmniej trzech podtypów opartych na cechach molekularnych i fenotypowych. (Finansowane przez National Institutes of Health.)
Wprowadzenie
Rak nerki lub rak nerkowokomórkowy nie jest pojedynczą chorobą, ale składa się z różnych typów nowotworów, które charakteryzują się różnymi genetycznymi przyczynami; każdy typ ma wyraźne cechy histologiczne i wyraźny przebieg kliniczny oraz odpowiedź na leczenie.1,2 Brodawczakowy rak nerkowokomórkowy, stanowiący 15-20% przypadków raka nerki, jest heterogenną chorobą z podtypami histologicznymi i zmianami zarówno progresji choroby, jak i wyniki pacjenta. Brodawczakowy rak nerkowokomórkowy ma dwa główne podtypy: typ 1, który często jest wieloogniskowy, charakteryzuje się brodawkami i strukturami kanalikowymi pokrytymi małymi komórkami zawierającymi cytoplazmę bazofilową i małymi, jednolitymi, owalnymi jądrami, 3 natomiast typ 2, który jest bardziej niejednorodny, charakteryzuje się brodawkami pokrytymi dużymi komórkami zawierającymi cytoplazmę eozynofilową i dużymi, kulistymi jądrami z widocznymi jąderkami. [4] Chociaż u niektórych pacjentów brodawkowaty rak nerkowokomórkowy jest obojętny, obustronny i wieloogniskowy, inni pacjenci z pojedynczymi zmianami, które mają agresywną postać przebieg kliniczny. Niewiele wiadomo na temat genetycznych podstaw sporadycznych postaci brodawkowatego raka nerkowokomórkowego, a obecnie nie ma skutecznych form terapii u pacjentów z zaawansowaną chorobą.
Większość naszej wiedzy na temat genetycznych podstaw brodawkowatego raka nerki została oparta na badaniu dziedzicznej postaci choroby
[patrz też: dentysta na nfz poznań, terapia powięziowa, litewski przekręt cda ]

0 thoughts on “Kompleksowa charakterystyka molekularna brodawkowego raka nerkowokomórkowego”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu sposoby na zagęszczenie włosów[…]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta na nfz poznań litewski przekręt cda terapia powięziowa