Skip to content

Kompleksowa charakterystyka molekularna brodawkowego raka nerkowokomórkowego ad

7 miesięcy ago

400 words

Dziedziczny brodawkowaty rak nerkowokomórkowy, rzadkie zaburzenie, które jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby typu 1, 4 charakteryzuje się aktywacją mutacji w linii płciowej mutacji MET.5 Somatycznego MET występuje u 13 do 15% nie-dziedzicznych brodawkowatych raków nerkowokomórkowych. 6,7 Dziedziczna leiomyomatoza i zespół raka nerkowokomórkowego, który nadaje predyspozycję do agresywnej formy raka brodawkowatego typu 2, 8,9 spowodowany jest mutacją genu kodującego fraarną hydratazę (FH), enzymem z cyklu kwasu trójkarboksylowego. 10 Te agresywne nowotwory charakteryzują się zwiększonym stresem oksydacyjnym 11 i aktywacją szlaku NRF2-reakcji antyoksydacyjnej (ARE) 12. Mutacje w genach, które regulują szlak NRF2-ARE, takie jak CUL3 i NFE2L2 (które koduje NRF2), obserwowano również sporadycznie brodawkowatego raka nerkowokomórkowego.13 Przeprowadziliśmy integracyjną analizę genową 161 brodawkowatych guzów nerek, aby uzyskać molekularny wgląd w klasyfikację nowotworów, przedstawić rekomendacje kliniczne i zaproponować ścieżki rozwoju terapii mechanistycznej.
Metody
Pacjenci
Guzy wybrano spośród 161 pacjentów. Dokonano przeglądu patologicznego, aby sklasyfikować guzy jako typ 1, typ 2 lub nietypowy brodawkowaty rak nerkowokomórkowy (patrz sekcja Procedury eksperymentalne w Dodatkowym dodatku 1, dostępna w pełnym tekście niniejszego artykułu). Charakterystyka kliniczna i genetyczna tych pacjentów została opisana w Załączniku Uzupełniającym 2.
Platformy analityczne
Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie całego ciała i analizy w celu określenia ekspresji numeru kopii, mikroRNA i matrycowego RNA (mRNA), ekspresji białka i metylacji DNA w miejscach CpG (Dodatek 3). Szczegóły wszystkich analiz są dostępne w sekcji Procedury eksperymentalne w Dodatku Dodatku 1. Wszystkie zestawy danych są dostępne na portalu danych Atlas genomu raka (https://tcga-data.nci.nih.gov/tcga).
Wyniki
Podłożenie histologiczne
Patologiczny przegląd guzów 161 zidentyfikował 75 guzów typu 1, 60 nowotworów typu 2 i 26 guzów, które nie mogły być sklasyfikowane jako typ lub typ 2. Guzy typu były w przeważającej mierze stadium I, podczas gdy guzy typu II często były stadium III. lub IV (ryc. S1 w dodatkowym dodatku 1); ustalenia te były zgodne z wynikami poprzednich badań
Rola zmian somatycznych w różnicach molekularnych między nowotworami typu i 2
Zmiana liczby kopii
Rycina 1. Rycina 1. Zmiany somatyczne w brodawkowatym raku nerkowym i różnice molekularne między nowotworami typu i 2 Nieuwierzytelnione grupowanie profili kopii DNA 161 raków brodawkowatych (PRCC) (panel A) ujawniło trzy podtypy molekularne, jeden z nich był wysoko wzbogacony w przypadku guzów typu 1, a dwa pozostałe w przypadku guzów typu 2. SCNA oznacza zmiany liczby kopii somatycznych. Znacząco zmutowane geny (SMG) w PRCC (panel B) zostały określone poprzez uwzględnienie wszystkich genów (q <0,1 [zakres, od 0,0 do 1,0]) lub skupienie się na zestawie 260 genów wcześniej zaangażowanych w raka na dużą skalę, pan rak Analizy exome15 (q <0.1) [przypisy: choroba mikulicza, ile kalorii mają migdały, worek treningowy allegro ]

0 thoughts on “Kompleksowa charakterystyka molekularna brodawkowego raka nerkowokomórkowego ad”

  1. Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

Powiązane tematy z artykułem: choroba mikulicza ile kalorii mają migdały worek treningowy allegro