Skip to content

Halitoza i utrata czucia

1 miesiąc ago

306 words

70-letnia kobieta skarżyła się na przykry zapach z jamy ustnej i lewy ból żuchwy, któremu towarzyszy drętwienie po lewej stronie dolnej wargi. Od ponad 2 lat była leczona alendronianem. Badanie ujawniło cuchnący oddech, niedociśnienie lewej dolnej wargi oraz poddziąsłową wyładowującą zatokę (panel A). Badanie doustne wykazało chroniczną martwicę kości lewej żuchwy (panel B). Leczenie kombinacją środków przeciwdrobnoustrojowych i chirurgiczne usunięcie kończyło się sukcesem. Badanie patologiczne preparatu chirurgicznego potwierdziło martwą kość. Zapalenie szpiku jest niezbyt częste w szczęce; jednak zaburzenia kości (np. osteopetroza), zawał (typu, który może występować w niedokrwistości sierpowatokrwinkowej) lub wady odpornościowe mogą predysponować do zapalenia szpiku kości szczęki. Osteonekroza szczęki została opisana w związku z terapią bisfosfonianową lub półpasiec i jest widoczna szczególnie u pacjentów poddawan ych terapii przeciwnowotworowej. 70-letnia kobieta skarżyła się na przykry zapach jamy ustnej i lewy ból żuchwy, któremu towarzyszy drętwienie po lewej stronie dolnej wargi. Od ponad 2 lat była leczona alendronianem. Badanie ujawniło cuchnący oddech, niedociśnienie lewej dolnej wargi oraz poddziąsłową wyładowującą zatokę (panel A). Badanie doustne wykazało chroniczną martwicę kości lewej żuchwy (panel B). Leczenie kombinacją środków przeciwdrobnoustrojowych i chirurgiczne usunięcie kończyło się sukcesem. Badanie patologiczne preparatu chirurgicznego potwierdziło martwą kość. Zapalenie szpiku jest niezbyt częste w szczęce; jednak zaburzenia kości (np. osteopetroza), zawał (typu, który może występować w niedokrwistości sierpowatokrwinkowej) lub wady odpornościowe mogą predysponować do zapalenia szpiku kości szczęki. Osteonekroza szczęki została opisana w związku z terapią bisfosfonianową lub półpasiec i jest widoczna szczególnie u pacjentów poddawanych terapii przeciwnowotworowej.

[podobne: dentysta gliwice, dentysta Lublin, młyny kulowe ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta gliwice dentysta Lublin młyny kulowe