Skip to content

Choroba miażdżycowa łuku aorty i ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu czesc 4

7 miesięcy ago

90 words

Częstości występowania migotania przedsionków i choroby naczyń obwodowych nie różniły się istotnie między obiema grupami. Częstość występowania chorób tętnic wieńcowych była większa w grupie kontrolnej niż w grupie zawału. W tabeli 2 przedstawiono częstość występowania blaszek w aorcie wstępującej i proksymalnym u pacjentów i kontroli, w zależności od grubości blaszki miażdżycowej. Obliczyliśmy ryzyko zawału mózgu dla każdej kategorii grubości blaszki w stosunku do ryzyka przy grubości referencyjnej <1 mm, której przypisano iloraz szans (tabela 2). Ponieważ analiza jednowymiarowa wykazała nagły wzrost ilorazu szans udaru, gdy łysinki były 4 mm lub grubsze (surowy iloraz szans, . 4,2 dla płytek <4 mm i 13,8 dla tych . 4 mm), wykonaliśmy dodatkową analizę z tym punktem odcięcia punkt. Płytki o grubości od do 3,9 mm
Tabela 3. Tabela 3. Ryzyko zawału mięśnia sercowego według grubości płytek w aorcie piersiowej. Pacjenci z blaszkami aortalnymi o grubości od do 3,9 mm różniły się od płytek o grubości poniżej mm tylko w odniesieniu do częstości występowania hipercholesterolemii, która była wyższa w przypadku grubszych blaszek. Znaleźliśmy płytki o grubości od do 3,9 mm w aorcie wstępującej lub proksymalnym u 46 procent pacjentów z zawałami mózgu i 22 procent kontroli. Surowy współczynnik szans wynosił 3,9 (tabela 3), a skorygowany iloraz szans wynosił 4,4 (p <0,001).
Tabela 4. Tabela 4. Związek między grubością płytek w aorcie wstępującej lub proksymalnym a stopniem zwężenia tętnicy szyjnej u 250 pacjentów z zawałami mózgu. Wśród pacjentów z przypadkami, płytki o grubości od do 3,9 mm były związane z obecnością zwężenia tętnicy szyjnej (Tabela 4). Takie płytki wykryto u 40% pacjentów bez zwężenia tętnicy szyjnej, u 49% pacjentów z <70% zwężeniem tętnicy szyjnej oraz u 61% pacjentów z . 70% zwężeniem tętnicy szyjnej (p = 0,03).
Płytki o grubości 4 mm lub więcej
Płytki o grubości . 4 mm znaleziono w bliższej części aorty u 41 osób: w aorcie wstępującej w 2, w proksymalnym łuku w 38, oraz w obu w 1. W porównaniu z pacjentami, których blaszki były mniej grube, te u pacjentów występowała większa częstość występowania hipercholesterolemii i palenia papierosów oraz mniejsza częstość migotania przedsionków. Średnia grubość wystających zmian wynosiła 5,8 mm, w zakresie od 4 do 13,2 mm. Płytki o grubości . 4 mm znaleziono w dystalnym łuku u 64 pacjentów i w aorcie zstępującej w 113. Wskaźnik kappa dla zgodnej z obserwacją obecności płytek o grubości . 4 mm wahał się od 0,85 dla tych w łuku dystalnym do 0,95 dla te w aorcie wstępującej i proksymalnym łuku.
Znaleźliśmy łysinki . 4 mm w aorcie wstępującej lub proksymalnej u 14,4% pacjentów z zawałami mózgu i 2% z kontroli (p <0,001) (tabela 2). Po skorygowaniu o czynniki ryzyka miażdżycy iloraz szans na udar wyniósł 9,1 (tabela 2). Płytki o wielkości . 4 mm stwierdzono częściej w łuku dystalnym lub aorcie zstępującej częściej u pacjentów niż w grupie kontrolnej, ale w przypadku płytek w aorcie zstępującej różnica nie była statystycznie istotna (tabela 3).
Wśród pacjentów z przypadkami, blaszki . 4 mm w aorcie wstępującej lub proksymalnym były wykrywane równie często u pacjentów z . 70% zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej (15% z 33 pacjentów) iu pacjentów z <70% zwężeniem tętnicy szyjnej ( 15 procent z 93 pacjentów) lub bez zwężenia (14 procent z 124 pacjentów, P = 0,9) (tabela 4) [przypisy: opalanie natryskowe białystok, ile kalorii mają migdały, jajeczko eos allegro ]

0 thoughts on “Choroba miażdżycowa łuku aorty i ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: ile kalorii mają migdały jajeczko eos allegro opalanie natryskowe białystok